WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po okazaniu dowodu osobistego i wpłaceniu kaucji.
Doba liczona jest od godziny wypożyczenia do tej samej godziny dnia następnego.
Gdy zdanie sprzętu następuje po upływie pełnej doby, a przed upływem następnej
klient pokrywa koszty wypożyczenia za 1/2 doby.

W PRZYPADKU USZKODZENIA SPRZĘTU Z WINY KLIENTA POKRYWA ON

W CAŁOŚCI KOSZT WYMIANY USZKODZONEGO ELEMENTU NA NOWY.